Algemene richtlijnen en verplichte informatie

Aanwijzing van de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke gegevensverwerker op deze website is:

Eifelpark Kronenburger See GmbH
Zum Kleebusch, 15
53949 Dahlem/ Kronenburg

De verantwoordelijke instantie beslist alleen of samen met anderen over de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonsgegevens, bijvoorbeeld contactgegevens. De volgende gegevens van de aanvrager worden geregistreerd:

  • naam, adres, geboortedatum, telefoon- en faxnummers en e-mailadres(sen);
  • de toestemming van de aanvrager, om hem of haar relevante aanvullende informatie te mogen toesturen;
  • de bron van het verzoek
Van elke gast worden de volgende boekingsgegevens geregistreerd:
  • accommodatie;
  • datum;
  • informatie over het reisgezelschap;
  • overige gegevens betreffende de boeking;
  • betalingsvoorwaarden;
  • betalingsinformatie;
  • opmerkingen van de boeker of de verhuurder

Intrekken van uw toestemming voor gegevensverwerking

Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming zijn enkele processen voor gegevensverwerking mogelijk te maken. Een intrekking van uw reeds verleende toestemming is altijd mogelijk. Voor de het terugtrekken van uw toestemming is informele kennisgeving per e-mail voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot aan het moment van de intrekking van toestemming blijft ongewijzigd door de intrekking.

Het recht om te klagen bij de bevoegde autoriteit

Als betrokken partij heeft u in het geval van een overtreding van de wet op gegevensbescherming recht om een beroep te doen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit met betrekking tot gegevensbeschermingskwesties is de functionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin het hoofdkantoor van ons bedrijf is gevestigd. De volgende link biedt een lijst met gegevensbeschermingsfunctionarissen en hun contactgegevens: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anunglasses_Links/anschriften_linksnode.html.

Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of automatische uitvoering van een contract, aan uzelf of aan derden te uit te laten reiken. De gegevens worden geleverd in een machinaal leesbaar formaat. Als u de directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon wilt laten verlopen, zal dit alleen worden gedaan voor zover dit technisch gezien mogelijk is.

Recht op informatie, correctie, blokkering, verwijdering

U hebt te allen tijde het recht om in het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen gratis informatie te verkrijgen over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst van de gegevens, hun ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht om deze gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen. Over dit onderwerp, en ook voor verdere vragen over persoonlijke gegevens, kunt u altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens in het impressum.

Er is geen samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen. De basis voor gegevensverwerking is artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO, waarmee de verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk is.

Contactformulier

Gegevens die via het contactformulier worden ingediend, inclusief uw contactgegevens, worden opgeslagen om uw aanvraag te verwerken of om beschikbaar te zijn voor vervolgvragen. Een openbaarmaking van deze gegevens zal niet plaatsvinden zonder uw toestemming.

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier worden ingevoerd, vindt uitsluitend op basis van uw toestemming plaats (artikel 6, eerste lid, lit. DSGVO). Een intrekking van uw reeds verleende toestemming is altijd mogelijk. Voor de herroeping volstaat een informeel bericht per e-mail. De wettigheid van de gegevensverwerkingsoperaties die zijn uitgevoerd tot de intrekking, wordt niet beïnvloed door de intrekking.

Gegevens die via het contactformulier zijn ingediend, blijven bij ons totdat u ons verzoekt het te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of u uw gegevens niet langer hoeft te bewaren. Verplichte wettelijke bepalingen – met name retentieperioden – blijven onaangetast.

YouTube

Voor de integratie en presentatie van video-inhoud gebruikt onze website plug-ins van YouTube. De aanbieder van het videoportaal is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Wanneer u een pagina bezoekt met een geïntegreerde YouTube-invoegtoepassing, maakt deze verbinding met de servers van YouTube. YouTube zal ontdekken welke van onze sites u heeft bezocht.

YouTube kan uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel koppelen als u bent ingelogd op uw YouTube-account. Door vooraf uit te loggen heeft u de mogelijkheid om dit te voorkomen.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO.

Raadpleeg het privacybeleid van YouTube op https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy voor meer informatie over het verwerken van gebruikersinformatie.

Geregistreerde informatie

Kronenburgersee verzamelt of registreert zelf geen informatie. Het is het beleid van Kronenburgersee om uiterst zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens.

Bron

Bron: Privacy Configurator van mein-datenschutzbeauftragter.de.

Lieve gasten,

helaas zijn boot- en zwemactiviteiten nog steeds niet mogelijk vanwege de lopende renovatiemaatregelen aan het Kronenburger See.