Allgemene voorwaarden Eifelpark Kronenburger See

 1. De huurder kan op de dag van aankomst vanaf 15:00 uur in de bungalow en moet deze op de dag van vertrek voor 10:00 uur verlaten.
 2. De huurder, gasten van de huurder en alle bezoekers van het park dienen zich bij de receptie aan te melden.
 3. Gasten van de huurder zijn ook verplicht de kosten voor beddengoed en parklasten te betalen.
 4. Bij boeking betaald de huurder een borg.
 5. De borg dient als zekerheid voor het Eifelpark Kronenburger See GmbH.
 6. Eventuele schaden die de huurder, tijdens zijn oponthoud in het vakantiepark, veroorzaakt heeft aan het huurobject of in het park, worden met de huurder verrekend. Ook bijkomende kosten, zoals schoonmaakkosten door overmatige verontreiniging, kunnen in rekening worden gebracht.
 7. Alle gasten zijn verplicht zich aan de regels van het park te houden, die onder andere zijn vastgelegd in het parkreglement.
 8. Het Eifelpark Kronenburger See GmbH heeft het recht, de huurder en zijn medereizigers per direct van het park te verwijderen (te laten verwijderen), wanneer het parkreglement wordt overtreden of de aanwijzingen van het personeel niet opgevolgd worden. De huurder heeft in dit geval geen recht op restitutie van de huurprijs (of een deel daarvan).
 9. Iedere betreder van Eifelpark Kronenburger See dient maatschappelijk aanvaardbaar gedrag te vertonen.
  • Op Kronenburger See dient u stapvoets te rijden. De maximale snelheid is 10 km per uur. Gemotoriseerd verkeer is alleen toegestaan om het terrein te verlaten of om van buiten naar uw parkeerplaats te rijden.
  • Tussen 22.00 uur en 08.00 uur heerst er nachtrust op het terrein. Houdt u in die tijd s.v.p. rekening met andere gasten van ons park en zorgt u ervoor, dat er geen geluidsoverlast heerst.
  • Het is verboden vuur te maken op het terrein.
  • Het is toegestaan bij uw woning te barbecueën, mits de volgende regels in acht genomen worden. Maak gebruik van een veilige barbecue. Het barbecueën met kolen is alleen toegestaan na toestemming van het parkbeheer.
 10. De huurder gebruikt de bungalow alleen als vakantiewoning.
 11. Met de overgave van de sleutel, heeft de huurder beschikking over de bungalow. Op de dag van vertrek wordt de sleutel voor 10.00 bij de receptie afgegeven.
 12. De verhuurder is verplicht, de huurder de bungalow op de afgesproken tijd schoon en in een goede toestand ter beschikking te stellen.
 13. De bungalow met de aanwezige inventaris volgens de inventarislijst geldt als geaccepteerd door de huurder, wanneer deze niet binnen vier uur na aankomst een reclamatie indient.
 14. De huurder is verplicht de medewerkers van Eifelpark Kronenburger See direct toegang tot de bungalow te verlenen, wanneer er sprake is van verdacht op misbruik van het huurobject of noodgevallen.
 15. Als huurder van de bungalow bent u niet bevoegd de bungalow aan derden verder te verhuren of ter beschikking te stellen. Ook is het niet toegestaan meer mensen in de bungalow te laten overnachten dan bij de reservering aangegeven. Zie 1.2.
 16. Het Eifelpark Kronenburger See GmbH kan het contract per direct en zonder rechterlijke interventie opzeggen, wanneer blijkt dat er meer dan het aangegeven aantal personen in de bungalow overnachten.
 17. De huurder is verplicht de bungalow en de inventaris zorgvuldig te behandelen.
 18. De huurder verlaat de bungalow bij vertrek in een ordelijke en bezemschone staat.
 19. Alle schaden, die door de huurder of zijn medegebruikers zijn veroorzaakt, dienen voor vertrek bij de receptie te worden gemeld. Deze worden direct betaald.
 20. De huurder is verplicht, de bungalow bij afwezigheid altijd correct af te sluiten. Alle schaden die door het niet naleven van de verplichtingen worden veroorzaakt, worden door de Eifelpark Kronenburger See GmbH aan de huurder in rekening gebracht.
 21. Het verliezen van de sleutels heeft de huurder direct aan de Eifelpark Kronenburger See GmbH te melden. De kosten voor het wisselen van het slot zijn direct te betalen.
 22. Het afval, dat tijdens uw verblijf ontstaat, dient uiterlijk op de dag van vertrek in de daarvoor bestemde container gedeponeerd te worden.
 23. In de prijslijst wordt vermeld of het toegestaan is huisdieren mee te brengen en hoeveel er toegestaan zijn. Kosten voor het houden van huisdieren in de bungalows vindt u in de prijslijst.
 24. De huurder heeft de aanwijzingen van het park op te volgen. Huisdieren mogen andere gasten niet tot last zijn. Honden moeten altijd aangelijnd zijn.
 25. Het uitlaten van huisdieren op het grondstuk van Eifelpark Kronenburger See is niet toegestaan. Ontstane ongelukken dienen door de eigenaar verwijdert te worden. Honden mogen alleen buiten het park uitgelaten worden. Laat uw huisdier niet op bedden of andere meubels slapen.
 26. Het Eifelpark Kronenburger See GmbH heeft het recht de huurders een gelijkwaardige bungalow ter beschikking te stellen, wanneer de eigenlijke woning door omstandigheden niet beschikbaar is.
 27. De directie heeft geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel, diefstal (ook diefstal uit de garderobe van het zwembad) of beschadiging van eigendommen van gasten of bezoekers van gasten, tijdens of ten gevolge van het verblijf op ons park.
 28. Het Eifelpark Kronenburger See GmbH is niet aansprakelijk te stellen, wanneer het park niet aan de verwachtingen van de huurder voldoet.
 29. Het Eifelpark Kronenburger See GmbH is niet aansprakelijk voor schaden of verwonding aan bezittingen of personen als gevolg van het verblijf op het terrein of het gebruik van de in het park aanwezige inrichtingen.
 30. Het Eifelpark Kronenburger See is niet aansprakelijk te stellen voor geluidsoverlast veroorzaakt door derden.
 31. Wij hebben het recht u aansprakelijk te stellen voor beschadigingen aan parkeigendommen.
 32. Ondanks de zorgvuldigheid van het Eifelpark Kronenburger See GmbH kan het voorkomen, dat u toch ergens ontevreden over bent. Klachten dienen direct bij de receptie te worden gemeld. Wanneer een probleem niet direct of naar uw tevredenheid opgelost kan worden, kunt u deze noteren. Hiervoor kunt u het klachtenformulier gebruiken, dat in de receptie verkrijgbaar is. Dit klachtenformulier moet door een van onze receptiemedewerkers ondertekend worden.
 33. De wifi verbinding stelt Eifelpark Kronenburger See gratis aan de huurder ter beschikking. Voor misbruik van het wifi-netwerk nemt Eifelpark Kronenburger See geen verantwoordelijkheid.
 34. Eifelpark Kronenburger See is niet aansprakeijk te stellen voor wifi-storingen, wifi capaciteit en/of snelheid.

Lieve gasten,

helaas zijn boot- en zwemactiviteiten nog steeds niet mogelijk vanwege de lopende renovatiemaatregelen aan het Kronenburger See.